Asociatia Act Integration from Drobeta Turnu Severin city, Mehedinti county, Romania, is a nonprofit, non-governmental organization for youth, member of the SOCIETAL network, from Romania, and associate member of the international network VOLONTEUROPE.

05 Nov

Cursul de "Specialist în activitatea de lobby" #EDD #dezvoltaredurabilă #OGN21

Published by ASOCIATIA ACT INTEGRATION

Cursul de "Specialist în activitatea de lobby" #EDD #dezvoltaredurabilă #OGN21

Cursul de "Specialist în activitatea de lobby" s-a desfășurat, in perioada 24-28 octombrie 2018, în Timișoara. La acesta au participat 20 de reprezentanți ai ONG-urilor din Banat si Oltenia, plini de energie și entuziasm. Printre acestia s-a aflat si un reprezentant al Asociatiei Act Integration.

Expertul Codru Vrabie a ținut, la Timișoara, a doua sesiune de training în activitatea de lobby. Astfel, membrii Rețelei ONG21 au beneficiat de sesiuni interactive și prelegeri despre politicile publice, dezvoltarea durabilă, cum se face un proiect de campanie și cum se poate sprijini comunitatea un proiect al educației pentru dezvoltarea durabilă.

Rețeaua ONG21 își propune să asigure o contribuție relevantă, consistentă și unitară a sectorului neguvernamental din România la elaborarea și la implementarea politicii publice în domeniul Educației pentru Dezvoltarea Durabilă. 

Rețeaua ONG21 a fost lansată în iunie 2018 de către Asociația REPER21 împreună cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). În urma primului apel de selecție, 98 de ONG-uri de diverse dimensiuni, din urban și rural, cu experiențe semnificative și diverse (economie socială, protecția drepturilor persoanelor vulnerabile, egalitate de șanse, dezvoltare comunitară, protecția biodiversității, arii protejate, gestiunea deșeurilor, clădiri verzi, educație nonformală, dezvoltare personală și coaching, consiliere și orientare profesională, voluntariat, teatru politic și social, educație artistică, educație științifică) au fost invitate să adere la Rețeaua ONG21.  

După încheierea primului apel de selecție a membrilor Rețelei, alte ONG-uri din țară și-au manifestat interesul de a adera și a contribui la activitățile ONG21. Pentru a valoriza aceste motivații și pentru a permite unui număr cât mai mare de actori ai societății civile de a participa la demersul de redactare și promovare al politicii naționale de EDD, prin prezentul comunicat anunțăm deschiderea Rețelei către noi ONG-uri, care vor fi selectate conform procesului de mai jos.

Rețeaua ONG21 este dezvoltată de REPER21 și FDSC, în perioada aprilie 2018 - iulie 2019, în cadrul proiectului “ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de educație pentru dezvoltarea durabilă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (cod SIPOCA/SMIS2014 262/112066).  

#EDD #dezvoltaredurabilă #OGN21

Archives

About this blog

Asociatia Act Integration from Drobeta Turnu Severin city, Mehedinti county, Romania, is a nonprofit, non-governmental organization for youth, member of the SOCIETAL network, from Romania, and associate member of the international network VOLONTEUROPE.